Rekisterin ylläpitäjä

Nimi: Joonas Paahtio
Sähköposti: asiakaspalvelu@ptpaahtio.fi
Yhteyshenkilö: Joonas Paahtio

Henkilötietojen keräämisen peruste.

Palvelussa vierailevien käyttäjien henkilö- ja yritystietoja kerätään, käsitellään,
käytetään ja muokataan asiakassuhteiden hoitamista, palvelujen toimittamista,
suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja
voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.
Sivustolla vierailevien henkilö- ja yritysasiakkaiden dataa kerätään, käytetään,
käsitellään ja muokataan yrityksen asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin
Näitä tietoja ovat:
● Nimi
● Sähköposti
● Puhelinnumero
● Organisaatio (yksityinen/yritys)
● Evästeiden avulla saadut tiedot
● Maksutapahtumat
● Uutiskirjeen tilaajista sisältää asiakkaan nimen ja sähköpostin
● Asiakasta koskevat tiedot ostoista, palautuksista, tilauksen peruuntumisista,
palautteista, yhteydenotoista, ostoskoritapahtumista, asiakastapaamisista ja
muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja vaatia häntä koskevia tietojen poistoa, sekä
korjata mahdolliset puutteet. Henkilötietojen tarkastamiseen, niiden poistoon tai
muokkaamiseen liittyvissä asioissa on oltava yhteydessä sivun alussa oleviin
yhteystietoihin.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi
markkinointiin tai uutiskirjeeseen)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tiedot säilytetään salasanalla ja palomuurilla suojatulla tietokoneella tai salattuna
palvelimella. Tietoihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka
sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen
siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina
jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on
  varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen
  siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa
  koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös
  kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä
  Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa
  siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen
  peruste.
  Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden
  toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
  ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan
  lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.
  Oikeudet muuttaa ja päivittää tietosuojaselostetta. Viimeksi päivitetty 01.9.2021.